Lorem ipsum dummy text for visual purposes only lorem ipsum $25.00 | Free Shipping FREE SHIPPING FOR ORDER OVER 80.00$ | USE NOW!!! Lorem ipsum dummy text for visual purposes only lorem ipsum $25.00 | Free Shipping FREE SHIPPING FOR ORDER OVER 80.00$ | USE NOW!!! Lorem ipsum dummy text for visual purposes only lorem ipsum $25.00 | Free Shipping
Edit Template

Taisyklės ir sąlygos

SUTARTIES SĄVOKOS

 

Sutartis – tai yra paslaugų teikimo sutartis, sudaryta ryšio priemonėmis, t.y., elektroninu būdu www.rentdresscode.com svetainėje, dėl paslaugų, dėl kurių Pirkėjas ir Paslaugos teikėjas susitaria šioje Sutartyje;

Interneto svetainė – visais atvejais, išskyrus, kai nurodoma kitaip, svetainė, kurios internetinis adresas: www.rentdresscode.com;

Paslaugos – tai paslaugos, nurodytos šios Sutarties 2 skirsnio 2 punkte;

Paskyra – Pirkėjo susikurta individuali paskyra Interneto svetainėje, naudojant teisingus asmens identifikavimo duomenis, jei tokie prašomi, prisijungimo duomenis. Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų saugojimą ir naudojimą tik asmeninėms reikmėms;

Registracija – tai Pirkėjo asmeninės Paskyros susikūrimas, užpildant Interneto svetainės registracijos formą, naudojant teisingus duomenis, registruojantis Internetinėje svetainėje, kaip Internetinės svetainės vartotoju;

Vertė – tai kiekvienu paslaugos užsakymo atveju nurodoma konkreti Daikto vertė, kuri naudojama nustatant žalą pagal Rent Dress Code žalos vertinimo sistemą tais atvejais, jei Daiktas bus grąžinamas prastesnės būklės, nei tai nurodyta Sutartyje, arba nebus grąžintas;

Paslaugos teikėjas – UAB „Rent Dress Code“, juridinio asmens kodas 305620570, paslaugos teikimo vieta: Pylimo g. 32, Vilnius, atstovaujama direktorės Karolinos Varabauskienės;

Pirkėjas – fizinis asmuo, kuris elektroniniu būdu sudaro Sutartį su Paslaugos teikėju;

Pradinė kaina 4 dienų nuomos kaina, 8 dienų nuomos kaina, matavimosi paslaugos kaina, kurios pateikiamos svetainėje nepritaikius nuolaidų;

Rent Dress Code žalos vertinimo sistema – tai vertinimo sistema, kuria remiantis nustatoma suma, kurią Paslaugos gavėjas privalo sumokėti Paslaugos teikėjui sugadinęs arba negrąžinęs Daikto;

Daiktas – Paslaugo gavėjo iš Interneto svetainėje esančio asortimento išsirinktas ir šia Sutartimi išnuomotas daiktas;

Užsakymas – veiksmų, nurodytų Sutarties 5 skirsnio 1 dalyje seka, kurią būtina atlikti norint užsisakyti Paslaugos teikėjo teikiamas paslaugas;

Identifikacijos mokestis – 0,01 Eur vienkartinis mokestis, kurį Pirkėjas privalo pervesti bankiniu pavedimu į Paslaugų teikėjo sąskaitą, jei Užsakymą apmoka grynaisiais pinigais, bankiniu pavedimu ar kreditine kortele ne iš savo asmeninės sąskaitos. Mokestis taikomas pateikiant pirmą užsakymą. Jei Pirkėjas Užsakymą apmoka iš savo paskyros ir pavedimo informacija (vardas, pavardė) sutampa su paskyroje nurodytu vardu ir pavarde, šis mokestis nėra taikomas;

Nuolaidos kodas – tai sugeneruotas kodas, pritaikantis nuolaidą Užsakymui. Nuolaidos kodas turi piniginę vertę, išreikštą valiuta arba procentine išraiška. Nuolaidos kodas gali turėti aiškiai fiksuotą galiojimo terminą, būti unikalus kiekvienam Pirkėjui ar bendras visiems Pirkėjams;

Daikto panaudojimą identifikuojantys požymiai – tai savybės, kurios leidžia nustatyti, ar Daiktas buvo naudojamas. Pagrindinės sąvybės yra šios: Originali RENT DRESS CODE etiketė nepritvirtinta prie Daikto, juntamas Daikto dėvėjimo kvapas, matomos dėmės, audinys suglamžytas kūno lenkimo vietose ir kt.;

Užsakymo pakuotė – tai Daikto įpakavimo būdas, kurį Klientas gauna Užsakymo pristatymo metu. Užsakymo pakuotei priklauso ir užsakymo grąžinimo etiketė, kurią Pirkėjas privalo užklijuoti ant dėžės, kuria grąžinamas Daiktas, prieš atiduodamas ją kurjeriui/ įdėdamas į paštomatą;

Daikto etiketė – tai popierinė etiketė, prisegta ar kitu būdu pritvirtinta prie Daikto, kuri gali būti nuimama tik Daikto dėvėjimo atveju. Jei Daiktas grąžinamas be Daikto etiketės, Daiktas laikomas panaudotu;

Grąžinimo informacijos vokas – lapas, kuriame nurodoma Daikto grąžinimo data, informacija Daikto grąžinimui išsikviečiant kurjerį/ grąžinant paštomatu;

Avanso/permokos grąžinimo forma – tai dokumentas, kurį Pirkėjas pildo, norėdamas susigrąžinti už Paslaugą sumokėtą avansą arba Užsakymo metu susidariusią permoką;

Vykstančios nuolaidos – Išskirtiniai pasiūlymai leidžiantys gauti Sutarties sudarymo nuolaidas ar gauti papildomas paslaugas mažesne kaina;

 

1.BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.Prieš pradėdamas naudotis Paslaugos teikėjo teikiamomis Paslaugomis, Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su Sutartimi. Naudodamasis Interneto svetainėje teikiamomis Paslaugomis Pirkėjas patvirtina, kad turi teisę sudaryti Sutartį ir (arba) nuomotis Daiktus Interneto svetainėje, suprato ir sutinka laikytis Sutarties sąlygų.

2. Sutartis nustato bendrąsias Interneto svetainėje teikiamų Paslaugų teikimo sąlygas ir yra Užsakymo tinkamą vykdymą grantuojantis dokumentas. Sutartis neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantama kaip ribojantis Pirkėjo teises, kurias nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, dokumentas.

3.Paslaugos teikėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti Sutarties sąlygas. Sutarties sąlygų pakeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Interneto svetainėje. Dėl Sutarties sąlygų pakeitimo Paslaugos teikėjas atskirai informuoja Pirkėją šioje Sutartyje Pirkėjo nurodytomis ryšio priemonėmis, t.y. elektroniniu paštu. Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, kad tuo atveju, jei jis pasinaudoja Interneto svetainės Paslaugomis po Sutarties sąlygų pakeitimo datos, Pirkėjo naudojimosi Paslaugomis faktą Paslaugos teikėjas vertina kaip naujos Sutarties redakcijos sąlygų priėmimą.

4.Sudaryti Sutartį Interneto svetainėje turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis ir būti ne jaunesni kaip 18 m.

5.Sutartis Interneto svetainėje yra sudaroma elektronine forma, naudojant ryšio priemones (kompiuterių tinklus), kiekvieno Užsakymo metu.

 

2.SUTARTIES OBJEKTAS

 

1.Šia Sutartimi Paslaugos teikėjas įsipareigoja teikti šio skirsnio 2 punkte išvardintas paslaugas, o Pirkėjas įsipareigoja už suteiktas Paslaugas atsiskaityti 3 skirsnyje nurodytomis sąlygomis.

2.Paslaugos teikėjas teikia šias Paslaugas:

2.1.Daiktų nuoma, kai Pirkėjas nuomos laikotarpiu įgyja teisę naudotis Pirkėjo nuomojamais Daiktais;

2.3.Daikto matavimosi paslauga su tikslu nuomotis Daiktą;

2.4.Daikto pristatymo ir grąžinimo paslaugos.

3.Pirkėjas vieno Užsakymo metu gali užsakyti ne daugiau, kaip dviejų drabužių ir ne daugiau kaip dviejų aksesuarų  Daiktų kiekį.

 

3. SUTARTIES SUDARYMAS, GALIOJIMAS IR PABAIGA

 

1. Sutartis laikoma sudaryta tik tada, kai Pirkėjas Interneto svetainėje, savo Paskyroje, pateikia Užsakymą atlikdamas visus žingsnius, pateiktus Sutarties 5 skirsnio 1 dalies 1 punkte, susipažįsta ir sutinka su Sutarties sąlygomis ją patvirtindamas Užsakymo pateikimo metu, bei pagal Užsakymo informaciją apmoka iškart arba įsipareigoja apmokėti vėliau Užsakymo kainą. Užsakymas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2. Pirkėjas aiškiai supranta, kad Sutartis įsigalioja patvirtinus ją elektroninio ryšio priemonėmis. Pirkėjas pagal sudarytą Sutartį įsipareigoja atsiskaityti su Paslaugos teikėju Užsakyme nurodytais  terminais bei sąlygomis. Jei Užsakyme pasirinktas apmokėjimo būdas grynaisiais pinigais atsiėmimo metu arba jei taikomos nemokamos paslaugos, Užsakymas pradedamas vykdyti ir be apmokėjimo, tačiau tik tuomet kai patvirtinama Pirkėjo identifikacija.

3. Paslaugos teikėjui gavus Užsakymą, Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu automatiškai išsiunčiamas Užsakymo gavimą patvirtinantis pranešimas.

4. Sutarties sąlygos laikomos įvykdytomis, kai Paslaugos teikėjas suteikia Paslaugą, o Pirkėjas už ją atsiskaito ir grąžina išsinuomotą Daiktą šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis.

5. Jei Pirkėjas grąžina Daiktą / Daiktus prastesnės būklės nei numatyta šioje Sutartyje, sugadina Daiktą, negrąžina Daikto /Daiktų, Sutartis galioja iki tos dienos, kol Pirkėjas pilnai padengia Paslaugos teikėjo patirtus nuostolius.

5. Pirkėjas turi teisę atšaukti visą ar dalį Užsakymo Internetinėje svetainėje savo Paskyroje. Pirkėjas moka netesybas nuo Užsakymo sumos. Priklausomai nuo dienų skaičiaus, likusių iki Užsakymo pradžios, taikomos tokios kompensavimo/ netesybų sąlygos:
– Užsakymą atšaukus iki 24 val. nuo Užsakymo pateikimo – Pirkėjui grąžinama 100% sumokėta pinigų suma ją pervedant į jo atsiskaitomąją sąskaitą;
– Užsakymą atšaukus likus daugiau nei 14 d. iki Daikto nuomos pradžios – Pirkėjui grąžinama 100% sumokėta pinigų suma ją pervedant į jo atsiskaitomąją sąskaitą;
– Užsakymą atšaukus likus mažiau nei 14 d. iki Daikto nuomos pradžios – Pirkėjui kompensuojama jo pasirinkimu arba 100% jo sumokėtos pinigų sumos pagal Sutartį Rent Dress Code dovanų kuponu, arba pervedant 50% Pirkėjo pagal Sutartį sumokėtos pinigų sumos į Pirkėjo atsiskaitomąją sąskaitą.

5.1. Jei Užsakymas buvo apmokėtas pavedimu ar kitais būdais internetu (pavyzdžiui Paysera sistema, banko kortele) į Paslaugos teikėjo banko sąskaitą, užpildžius Avanso/permokos grąžinimo formą, pinigų suma grąžinama pavedimu į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, per 14 darbo dienų arba grynaisiais pinigais tą dieną, kai užpildoma Avanso/permokos grąžinimo forma.

5.2. Jei Užsakymas buvo apmokėtas Paslaugos teikėjo buveinėje grynaisiais pinigais ar banko kortele, Pirkėjui privalomai pateikus fiskalinį kasos aparato kvitą ir užpildžius Avanso/ permokos grąžinimo formą, pinigų suma grąžinama grynaisiais iškart.

 

4. PASLAUGŲ KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

 

1. Paslaugos kainą Paslaugos teikėjas nurodo prie konkrečios teikiamos Paslaugos Internetinėje svetainėje. Užsakymo kaina – lygi Pirkėjo pasirinktų Paslaugų Interneto svetainėje, savo Paskyroje, kainų sumai.

2. Jei Pirkėjas pasirenka apmokėjimą bankiniu pavedimu ar kreditine kortele, bet apmoka ne iš savo sąskaitos, papildomai pirmojo Užsakymo metu taikomas Identifikacijos mokestis.

3. Jei Pirkėjas pasirenka apmokėjimą bankiniu pavedimu ar kreditine kortele, Užsakymo apmokėjimas atliekamas iki to momento kol Užsakymas išsiunčiamas, jei apmokėjimas nėra gautas, Užsakymas išsiuntimui nėra ruošiamas. Jei Pirkėjas pasirenka atsiskaitymą grynaisiais pristatymo metu, Pirkėjui Užsakymas ruošiamas atsiėmimui salone arba išsiunčimas per kurjerį su apmokėjimo nurodymu.

3. Kai Pirkėjas, užsisakydamas pagrindinį Daiktą, gauna specialias kainas papildomiems Daiktams ir grąžina pagrindinį Daiktą nepanaudotą, o tik pasinaudoja specialiomis papildomų Daiktų kainomis, speciali papildomų Daiktų kaina nėra taikoma ir yra skaičiuojama interneto svetainėje pateikta papildomų Daiktų Pradinė kaina. Susidariusį kainų skirtumą skolinga Šalis įsipareigoja padengti bankiniu pavedimu kitai Šaliai.

4. Jei Pirkėjas grąžina sugadintą Daiktą, Pirkėjas įsipareigoja padengti Paslaugos teikėjo patirtus nuostolius, pagal Rent Dress Code žalos vertinimo sistemą, kuri yra neatskiriama Sutarties dalis. Pirkėjas privalo padengti nuostolius per 3 darbo dienas dienas nuo gauto pranešimo apie patirtų nuostolių įvertinimą ir atlyginimą.

5. Jei Pirkėjas atsisako, ar negrąžina Paslaugos teikėjui Daikto, Pirkėjas privalo sumokėti Paslaugos teikėjui negrąžinto Daikto Vertės sumą, kuri yra nurodoma kiekvieną kartą užsakant Paslaugą.

6. Visi mokėjimai, priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto mokėjimo būdo, yra atliekami pavedimu į Interneto svetainėje nurodytą Paslaugos teikėjo banko sąskaitą arba gali būti atliekami grynaisiais pinigais Paslaugos teikėjo buveinėje arba atsiskaitant kurjeriui.

7. Jei vykdant Užsakymą susidaro apmokėjimo priemoka dėl papildomai užsakytų Paslaugų (pratęsto Užsakymo termino, papildomai dėvėtų Daiktų), priemokos dydis apskaičiuojamas Užsakymui grįžus. Jei per 5 d.d. nuo Pirkėjo informavimo jo pateiktu el. paštu Pirkėjas neapmoka susidariusios priemokos, už kiekvieną pradelstą dieną pradedami skaičiuoti delspinigiai, kurie lygūs 15% Daikto vertės.

 

5. NUOMOS PASLAUGOS SUTEIKIMAS

 

1. UŽSAKYMO PATEIKIMAS

1.1. Pirkėjas pateikia Užsakymą prisijungęs pries savo Paskyros Paslaugos teikėjo Interneto svetainėje, atlikamas šiuos žingsnius:

– išsirenkamas Daiktas;

– perskaitoma ir išsamiai susipažįstama su Interneto svetainėje pateikiama informacija apie Daiktą (Daikto išmatavimai, vertė, kita informacija);

– susipažinus su Daikto informacija, atliekami privalomi pasirinkimai (pasirenkamas Daikto dydis, pasirenkama nuomos laikotarpio trukmė (4 kalendorinės dienos arba 8 kalendorinės dienos), kalendoriuje pažymimos datos, kuriomis pageidaujama nuomotis Daiktą (sistema leidžia Daiktą rezervuoti ne anksčiau nei po 2 kalendorinių dienų ir ne vėliau nei po 6 mėnėsių, automatiškai neleidžia rinktis dienų, kuriomis daiktas jau yra rezervuotas) ir paspaudžiamas mygtukas “Rezervuoti”;

– atsidariusiame Daiktų pristatymo ir grąžinimo žingsnyje, supildoma pristatymui būtina informacija (pristatymo būdas, adresas) ir paspaudžiamas mygtukas “Kitas”;

– atsidariusiame Apmokėjimo lange, matoma visa su apmokėjimu susijusi informacija: kaina už Daiktus, draudimo ir pristatymo kainos. Taip pat šiame žingsnyje gali būti panaudojamas Nuolaidos kodas, pasirinktinai pateikiami sąskaitos faktūros išrašymui būtini duomenys; privalomai pažymimas pasirinktas apmokėjimo būdas. Spaudžiant mygtuką “Kitas” pereinama į “Užsakymo pateikimo“ žingsnį;

– paskutiniame Užsakymo pateikimo žingsnyje, Pirkėjui pateikiama visa infomacija, kuri buvo supildyta Užsakymo pateikimo metu. Perskaičius visą infomaciją, varnele privaloma pažymėti, kad sutinkama su Sutarties sąlygomis. Paspaudus mygtuką “Apmokėti” Pirkėjas yra nukreipiamas apmokėjimo veiksmams;

– jei Užsakymas apmokas grynaisiais pinigais, bankiniu pavedimu ar kreditine kortele ne iš savo asmeninės sąskaitos atliekami papildomi veiksmai sumokant identifikacinį mokestį Čia tiems atvejams, kai accounto vardas ir mokėtojas nesutampa. Rekėtų baendraqi parašyti, kad tokiais atvejais užsakymas priimamas tik sumokėjus šį mokestį.

Atlikus visus minėtus žingsnius, užbaigiamas Užsakymo pateikimo procesas. Pirkėjui el. paštu išsiunčiamas laiškas, informuojantis kad Užsakymas yra priimtas.

2. Paslaugos teikėjas taip pat Pirkėjo prašymu gali pateikti Užsakymą Pirkėjo vardu prisijungęs prie Pirkėjo Paskyros. Tokiu atveju Pirkėjo įsipareigojimai vykdyti Užsakymą išlieka analogiški individualiai Pirkėjo pateiktam Užsakymui. 

2. PRISTATYMAS

1. Užsakymas pristatomas Pirkėjo Užsakymo procese nurodytu pristatymo adresu, data ir pasirinktu pristatymo būdu.

2. Užsakymą atsiimti gali tik Pirkėjas, kuris pateikė Užsakymą. Visais kitais atvejais Užsakymą atsiimantis asmuo turi pateikti asmens dokumentą kartu su tinkamos formos įgaliojimu, suteikiančiu teisę atsiimti Užsakymą. Jei keičiamas Užsakymo pristatymo adresas, Pirkėjas prisiima galimus papildomus pristatymo mokesčius ir atsakomybę dėl siuntos vėlavimo.

3. Atsakomybė dėl Daiktų pereina Pirkėjui nuo Užsakymo priėmimo patvirtinimo momento, kai Pirkėjas patvirtina siuntos gavimą parašu, teikiant Paslaugą kurjerio paštu, atsiimant Užsakymą Paslaugos teikėjo buveinėje arba tinkamai patvirtinant Užsakymo siuntos gavimą pašte ir/ar naudojantis kitomis pristatymo paslaugomis. Jei Užsakymas atsiimamas paštomate, užsakymo priėmimo patvirtinimo momentas fiksuojamas Paštomato paslaugą teikiančio tiekėjo interneto svetainėje.

3. DAIKTO NAUDOJIMAS

1. Pirkėjas yra atsakingas už tinkamą Daikto naudojimą pagal paskirtį, praradimą, sugadinimą nuo Užsakymo pristatymo momento iki grąžinimo kurjeriui momento.

2. Daiktai, kurie Paslaugos teikėjui grįžta be Daikto etiketės ar su kitais Daikto naudojimą identifikuojančiais požymiais laikomi panaudoti. Visi aksesuarai (papuošalai, rankinės) nepriklausomai nuo Daikto etikečių ar Daikto naudojimą identifikuojančių požymių grįžę Paslaugos teikėjui laikomi panaudotais.

3. Pirkėjas jokiais būdais negali savaraniškai bandyti valyti užsakytų Daiktų, ar juos perleisti valyti trečiosioms šalims (valymo paslaugas teikiančioms įmonėms).

4. DAIKTO GRĄŽINIMAS NUOMOS ATVEJU

1. Daikto grąžinimas per kurjerį/ paštomatu Pirkėjui yra nemokamas. Paslaugos teikėjas iš anksto apmoka už Daikto grąžinimą. Pirkėjas privalo iki Užsakyme nurodytos daiktų grąžinimo dienos 10.30 val. išsikviesti kurjerį ir jam perduoti siuntą arba įdėti siuntą į paštomatą iki 16 val., arba grąžinti į Paslaugos teikėjo buveinę iki 17 val.

2. Kartu su Užsakymu Pirkėjas gauna visus būtinus dokumentus Daikto grąžinimui bei nurodymus, kaip atlikti grąžinimą. Užsakymo grąžinimo infomaciją Pirkėjas taip pat mato savo individualioje paskyroje Internetinėje svetainėje.

3. Daiktas turi būti grąžinamas tokios būklės, kokios buvo užsakytas, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą Daiktą naudojant pagal paskirtį.

4. Pinigai už grąžinamą Daiktą Pirkėjui grąžinami 3 skirsnio 5.1. ir 5.2. punktuose numtyta tavrka.

5. Jei Pirkėjas praranda Užsakymo pakuotę, jis privalo savo lėšomis išsiųsti Daiktus registruotu paštu ir pateikti Paslaugos teikėjui siuntos sekimo numerį. Užsakymo pakuotės praradimas neatleidžia Pirkėjo nuo atsakomybės laiku grąžinti Daiktą. Bet koks Daikto grąžinimo termino pažeidimas užtraukia atsakomybę, aptartą šios Sutarties 5 skirsnio 4 dalies 8 punkte, Pirkėjui dėl vėlavimo grąžinti Daiktus laiku.

6. Jei Daiktas nebuvo naudotas ir Pirkėjas pageidauja pinigų grąžinimo, Daiktas turi būti išsiunčiamas per 24 val. nuo užsakymo pristatymo/ atsiėmimo valandos (jei grąžinimo terminas baigiasi savaitgalį ar švenčių dienomis, Daiktas turi būti grąžinamas pirmąją dieną po savaitgalio ar šventinių dienų), nedėvėtas ir su etiketėmis. Šiuo atveju Paslaugos teikėjas įsipareigoja Pirkėjui pasirinkus arba grąžinti 90 proc. Pirkėjo sumokėtos sumos į nurodytą banko sąskaitą arba 100 proc. Rent Dress Code parduotuvės kuponu į Pirkėjo paskyrą. Jei Pirkėjas Užsakymo neišsiuntė per 24 val. ir neinformavo Paslaugos teikėjo apie nedėvėjimą, Pirkėjui jo sumokėta už Užsakymą suma nėra grąžininama ir Pirkėjas privalo grąžinti Daiktą per grąžinimo terminą. 

7. Pirkėjas gali pratęsti Užsakymo grąžinimo terminą susisiekęs su Paslaugos teikėju Interneto svetainėje nurodytais Paslaugos teikėjo kontaktais. Užsakymas pratęsiamas tik tada, kai Paslaugų teikėjas Užsakymo pratęsimo terminą patvirtina (tai Paslaugų teikėjas privalo atlikti ne vėliau kaip per 24 val. nuo tinkamo prašymo pratęsti terminą gavimo momento). Pratęsdamas užsakymo terminą Paslaugų teikėjas supažindina el. paštu Pirkėją su priemokos dydžiu, kuris turės būti apmokamas: jeigu mokama bankiniu pavedimu per 2 darbo dienas nuo Daikto užsakymo pratęsimo patvirtinimo dienos;  jei mokama grynaisiais pinigais, Daikto grąžinimo dieną. Papildomo apmokėjimo dydis priklauso nuo pageidaujamų pratęsti dienų skaičiaus bei Daikto nuomos kainos ir yra apskaičiuojamas proporcingai (1 papildoma diena lygi 10 % 4 dienų nuomos kainai).

8. Jei Pirkėjas vėluoja grąžinti Daiktą, už kiekvieną pradelstą dieną nuo Užsakymo grąžinimo dienos skaičiuojami delspinigiai, kurie lygūs 15% Daikto vertės. Delspinigiai bet kokiu atveju negali būti didesni nei Daikto vertė, kuri yra nurodoma kiekvieno Užsakymo atveju. Jei delspinigiai nemokami ilgiau nei 10 d., Pirkėjas laikomas Paslaugos teikėjo skolininku ir Pirkėjo skolos administravimas perduodamas atsakingoms už skolų išieškojimą institucijoms.

9. Jei Pirkėjas Užsakymo atsiėmimo dieną Užsakymo neatsiimta ir apie planuojamą neatsiėmimą neinformuoja Paslaugos teikėjo, už Užsakymą sumokėta pinigų suma Pirkėjui nėra grąžinama.

5. MATAVIMOSI PASLAUGA 

1. Matavimosi paslauga užsakoma atliekant 5 skirsnio 1 dalyje išvardintus žingsnius, tačiau matavimosi paslauga gali būti užsakoma tik 24 val. laikotarpiui ir netaikoma aksesuarams (papuošalams, rankinėms).

2. Pristatymo sąlygos atitinka 5 skirsnio 2 dalyje nurodytas sąlygas.

3. Daikto naudojimo sąlygos atitinka 5 skirsnio 3 dalyje nurodytas sąlygas.

4. Daikto grąžinimui po matavimosi paslaugos taikomos sąlygos, nurodytos 5 skirsnio 4 dalies 1- 4 punktuose.

5. Jei Pirkėjas, užsisakęs matavimosi paslaugą, pageidauja Daiktą/ Daiktus išsinuomoti, jis privalo likus ne mažiau nei 10 val. iki grąžinimo termino pabaigos susisiekti su Paslaugos teikėju Interneto svetainėje nurodytais Paslaugos teikėjo kontaktais. Nuomos paslaugos Užsakymas patvirtinamas tik tada, kai Paslaugų teikėjas patvirtina Užsakymo pratęsimo terminą, ir gaunamas išankstinis papildomas apmokėjimas iš Pirkėjo. Apmokėjimo dydis priklauso nuo pageidaujamų Daikto nuomos dienų skaičiaus bei Daikto nuomos kainos.

 

6.PASLAUGOS TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

1. Paslaugos teikėjas aiškiai ir suprantamai pateikia informaciją apie Paslaugų suteikimo sąlygas, Daiktų pagrindines savybes, Daiktų ir Paslaugų kainas, pristatymo ir grąžinimo tvarką, atsiskaitymo tvarką ir terminus, nuostolių atlyginimo sąlygas.

2. Paslaugos teikėjas užtikrina, kad Pirkėjo užsakytas Daiktas atitinka Interneto svetainėje pateiktą informaciją apie Daiktą ir yra tinkamos būklės dėvėti.

3. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Paslaugos teikėjas negali pristatyti Interneto svetainėje užsakyto Daikto, Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, be jokių pasekmių Paslaugų teikėjo atžvilgiu, prieš tai informuodamas Pirkėją. Paslaugos teikėjas taip pat gali pasiūlyti Pirkėjui įsigyti panašų Daiktą. Jei Paslaugos teikėjas negali pasiūlyti panašaus Daikto arba Pirkėjas atsisako įsigyti Paslaugos teikėjo siūlomą panašų Daiktą, Paslaugos teikėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą. Tai yra laikoma tinkamu Paslaugų teikėjo įsipareigojimų įvykdymu ir Paslaugos teikėjas nėra laikomas atsakingu už bet kokią žalą Pirkėjo ir ar bet kokios trečios šalies atžvilgiu.

 

7. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

1. Pirkėjas turi teisę prašyti informacijos patikslinimo, jei informacija, užsakant Paslaugas, nėra suprantama ar aiškiai išdėstyta.

2. Pirkėjas privalo atlikti Interneto svetainėje registraciją. Pirkėjas sutinka registracijos metu pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami registracijos metu, ir, šiai informacijai pasikeitus, ją atnaujinti. Tuo atveju, jei Pirkėjas pateikia neteisingą informaciją arba Paslaugos teikėjas turi pagrindą manyti, kad Pirkėjo pateikta informacija neteisinga, neišsami ar netiksli, Paslaugos teikėjas turi teisę savo nuožiūra sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo registraciją ir atsisakyti Pirkėjui teikti savo Paslaugas. Taip pat Pirkėjas atsako įstatymo nustatyta tvarka už neteisingos informacijos pateikimą ir Paslaugų teikėjo tyčinį klaidinimą, o taip pat kitus iš to kylančius padarinius Paslaugų teikėjui, įstatymų nustatyta tvarka.

3. Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo vardo ir slaptažodžio saugumą, taip pat už visus veiksmus, kurie atliekami Interneto svetainėje naudojant jo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Paslaugos teikėjas turi teisę uždrausti naudoti tam tikrus prisijungimo vardus ir (arba) iš viso juos panaikinti. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Paslaugos teikėją apie visus neautorizuoto (neleidžiamo) prisijungimo atvejus ir (arba) visus saugumo pažeidimus. Paslaugos teikėjas nėra atsakingas už galimą duomenų praradimą ar jiems padarytą žalą, jei tai nutinka dėl to, kad Pirkėjas nesilaiko šios Sutarties sąlygų

 

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.

 

9. DUOMENŲ APSAUGA

 

1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Paslaugos teikėjo partnerius, teikiančius Daiktų pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

2. Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis sutinka gauti laiškus nurodytu el. paštu informuojančius apie užsakymą.

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslas: iš Sutarties kylančių įsipareigojimų įgyvendinimas. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti Sutartį ir kad būtų įvykdyta Paslaugos teikėjui taikomos teisinės prievolės (buhalterinių duomenų tvarkymas ir kt.). Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Paslaugos teikėjas turi teisę naudoti tik gavusi Pirkėjo sutikimą.

4. Pirkėjo asmens duomenys naudojami tiek kiek jų reikia tikslų, kurių pagrindu buvo renkami asmens duomenys, įgyvendinimui.

5. Pirkėjas yra informuotas ir jam yra žinomos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, įskaitant (i) teisę žinoti/būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą; ii) teisę susipažinti su savo asmens duomenimis; iii) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti, sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus; iv) teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu; v) teisę  būti „pamirštam“; (vi) teise apriboti duomenų tvarkymą; vii) teisę į duomenų perkeliamumą; viii) teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Dėl šių teisių įgyvendinimo Pirkėjas gali kreiptis Sutartyje nurodytu Paslaugų teikėjo adresu arba elektroniniu paštu (jeigu pateikiamas elektroniniu parašu pasirašytas prašymas).

 

11. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

 

1. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Paslaugos teikėjui priklauso visos turtinės ir neturtinės teisės, susijusios su teikiamomis Paslaugomis, įskaitant bet kokias intelektinės nuosavybės teises

2. Pirkėjas neturi teisės savavališkai naudoti firminių daiktų pavadinimų, prekių ženklų, paslaugų ženklų, logotipų, domenų ar kitų skiriamųjų Paslaugos teikėjo ženklų.